In 2012 namen een aantal ouders het initiatief om voor hun kinderen en andere  jongeren met een verstandelijke beperking een eigen woonplek mogelijk te maken waar hun kinderen zelfstandig begeleid duurzaam en met elkaar zouden kunnen gaan wonen. Het ouderinitiatief kreeg de naam Eigen Wijze. De stichting die voor dit doel werd opgericht werd Stichting Eigen Wijze.

Het bestuur van Eigen Wijze bestaat uit vijf personen, ouders of verwanten van de bewoners van Eigen Wijze en aangesloten bij de Vereniging Eigen Wijze.

De zorg en begeleiding voor de bewoners in het zelfstandig en met elkaar als goede buren wonen wordt betaald uit de PGB. Er wordt hiervoor samengewerkt met Prisma

Na zes jaar voorbereiding werd op 12 oktober 2018 begonnen met de bouw van het wooncomplex van 16 woningen en enkele gemeenschappelijke ruimten aan de Wisselslag in Breda (Noord). 

De huidige bewoners hebben op 30 september  2019 de sleutel ontvangen van hun appartement.

Heb je belangstelling voor zelfstandig begeleid wonen bij Eigen Wijze en heb je het idee dat je bij ons past, neem dan contact met ons op. Eventueel kun je ook vragen of je op een wachtlijst geplaatst kunt worden. Belangstellenden voor een woning bij Eigen Wijze kunnen contact opnemen met bewoners@stichtingeigenwijze.nl

Klik voor meer informatie op aanmeldprocedure en profielschets

De woningen van de bewoners zijn ongeveer 45 m2 en daarin is voorzien in een entree, woonkamer, pantry-keukentje, slaapkamer, douche/toilet en kleine berging.  (lees meer…)

De bewoners huren hun woning van Stichting Beheer Eigen Wijze, die de woningen verhuurt en het wooncomplex als geheel beheert en onderhoud.  Uiteraard hebben alle bewoners naar eigen smaak en inzicht hun eigen woning  ingericht.  l

De inrichting van de gemeenschappelijke woon/zorgruimten is grotendeels gerealiseerd middels giften van  sponsors en donateurs, zonder wiens hulp en (financiële) ondersteuning het niet gelukt was het wooncomplex zo uit te rusten als nu het geval is.

Stichting Eigen Wijze heeft een ANBI-status waardoor uw gift of donatie fiscaal aantrekkelijk kan zijn voor u of uw bedrijf. Ook kan de  NSGK uw bijdrage (onder bepaalde voorwaarden) verhogen met 50%. 

Wilt u een (financiële) bijdrage leveren of wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Terence Molenaar, penningmeester@stichtingeigenwijze.nl of vul het contactformulier in.